بين امام و مأموم بايد چقدر فاصله باشد ؟

0

بين امام و مأموم بايد چقدر فاصله باشد ؟ احتياط واجب آن است كه بين سجده گاه مأموم و جاي ايستادن امام بيشتر از يك قدم معمول فاصله نباشد . نيز اگر نمازگزار به واسطه مأمومي كه جلوي او ايستاده
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=بين امام و مأموم بايد چقدر فاصله باشد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.