آيا اقتدا به امام جماعتي كه سيگار مي كشد جايز است ؟

0

آيا اقتدا به امام جماعتي كه سيگار مي كشد جايز است ؟ اقتدا به امام جماعتي كه سيگار مي كشد ، اشكالي ندارد . آنچه معتبر است ، عدالت امام جماعت است .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا اقتدا به امام جماعتي كه سيگار مي كشد
جايز است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.