اگر كسي نذر كند كه نمازي به جا آورد ، بايد آن را در چند ركعت و به چه

0

اگر كسي نذر كند كه نمازي به جا آورد ، بايد آن را در چند ركعت و به چه صورت ادا كند ؟ اگر كسي نذر كرده است نمازي بخواند ، ولي بلند يا آهسته خواندن آن را نذر نكرده
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=اگر كسي نذر كند كه نمازي به جا آورد ، بايد
آن را در چند ركعت و به چه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.