قسم هاي خداوند چگونه است ؟

0

قسم هاي خداوند چگونه است ؟ خداوند يا به ذات مقدّس خودش قسم مي خورد و يا به مخلوقات و آفريده هايش . سوگندهايي كه به آفريده هاي خويش مي خورد يا به خاطر اهميّت آنها و تأكيد مطلب است
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=قسم هاي خداوند چگونه است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.