آيا سوگند خوردن مكروه است ؟

0

آيا سوگند خوردن مكروه است ؟ يكي از چيزهايي كه مكروه شمرده شده است ، سوگند خوردن در معامله است ؛ و اين در صورتي است كه سوگند راست باشد ؛ ليكن اگر دروغ باشد ، سوگند حرام خواهد بود
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا سوگند خوردن مكروه است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.