آيا بودن در محلّ گناه ، جُرم است ؟

0

آيا بودن در محلّ گناه ، جُرم است ؟ همان گونه كه نبايد مرتكب گناه شد ، در مجلس گناه نيز نبايد حضور داشت ؛ زيرا بودن در مجلس گناه خود ، گناه است . چنانكه حضور بر سر سفره
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا بودن در محلّ گناه ، جُرم است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.